Call Us: +90 312 344 8777 | +90 327 1631 | +90 327 1657 - E mail: iwwip@iwwip.org

What is IWWIP?

International Winter Wheat Improvement Program (IWWIP) is a joint program between the Government of Turkey, Ministry of Agriculture and Forestry, International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and International Center for Agricultural Research in The Dry Areas (ICARDA). The Program main objective is to develop winter/facultative wheat germplasm for the region of Central and West Asia. IWWIP also facilitates the winter wheat germplasm exchange for the global breeding community. IWWIP was established in the mid-1980s by Turkey and CIMMYT to breed winter wheat. ICARDA joined in 1991 integrating facultative wheat breeding activities in Syria. The main IWWIP activities and the outcomes are:

IWWIP is funded by Ministry of Agriculture and Forestry of Turkey and CRP WHEAT. The program is governed by the Steering Committee. Three coordinators from Turkey (Dr. Fatih Özdemir), CIMMYT (Dr. Beyhan Akın-liaison) and ICARDA (Dr. Mesut Keser) provide technical leadership. The day-to-day operations are managed by CIMMYT-ICARDA office in Ankara.

IWWIP Nedir?

Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP), Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve Uluslararası Kuru Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi'nin (ICARDA) ortaklaşa yürüttüğü bir programdır. Programın ana amacı Orta ve Batı Asya bölgeleri için kışlık/fakültatif buğday genetik materyalleri geliştirmektir. IWWIP ayrıca Dünya'daki ıslah programları arasında kışlık buğday genetik materyalinin değişiminde yardımcı olmaktadır. IWWIP 1980'lerin ortasında Türkiye ve CIMMYT tarafından kışlık buğday ıslahı için kurulmuştur. ICARDA Suriye'deki fakültatif buğday ıslah aktivitelerini entegre ederek 1991 yılında dahil olmuştur. IWWIP'in ana aktiviteleri ve sonuçları:

IWWIP Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve CRP tarafından finanse edilmektedir. Program yönetim kurulu tarafından sevk ve idare edilmektedir. Programa üç kordinatör tarafından, Türkiye (Dr. Fatih Özdemir), CIMMYT (Dr. Beyhan Akın-irtibat sorumlusu) ve ICARDA (Dr. Mesut Keser), teknik liderlik sağlanmaktadır. Faaliyetler Ankara'da bulunan CIMMYT-ICARDA ofisi tarafından yönetilmektedir.